Hrvatska revija 4, 2008.

Naslovnica

Znate li da kravata potječe od Hrvata?

Jasna Čapo Žmegač

Znate li da kravata potječe od Hrvata?

Tekst je izmijenjeno izlaganje održano na Institutu za slavistiku pri Humboldtovu sveučilištu u Berlinu u veljači 2008. Potaknuto je pozivom za sudjelovanje na Okrugom stolu u povodu Dana kravate, što ga je 15. listopada 2007. organizirala Academia Cravatica. Autorica je znanstvena savjetnica ...

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj

Castilia Manea–Grgin

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj

Karaševci, Šokci i Turopoljci dio su široj javnosti malo znane hrvatske nacionalne manjine u rumunjskom Banatu. Njihova povijest, kultura, običaji i demografska obilježja premalo su bila predmetom sustavnijeg izučavanja hrvatskih znanstvenika, a njihov identitet dovođen je – slijedom povijesno–političkih i demografskih okolnosti ...

U dobrom društvu

Josip Stipanov

U dobrom društvu

Za suradnju u okviru ovog tematskog bloka zamolili smo i Josipa Stipanova, dugogodišnjeg ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Dubrovačke prostitutke na izmaku srednjeg vijeka

Gordan Ravančić

Dubrovačke prostitutke na izmaku srednjeg vijeka

Proučavanje marginalnih skupina jedna je od zapostavljenih i nedovoljno obrađenih tema u hrvatskoj historiografiji. Tragom arhivskih vrela i istraživačkih spoznaja, temom prostitucije u kasnosrednjovjekovnom Dubrovniku bavi se Gordan Ravančić, povjesničar iz Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu.

Pogled s terase

Željko Brguljan

Pogled s terase

Autor je srednjoškolski profesor i slikar iz Zagreba. Objavljuje tekstove s tematikom kulturne i pomorske baštine bokokotorskoga zavičaja. Šojatove slike snimio je Fjodor Fatičić

Hrvatska revija 4, 2008.

4, 2008.

Klikni za povratak