Vijenac 733

Kolumne

Imagologija

Viktora Žmegača

 Večernji zapisi 

Imagologija

Imagologija se bavi predodžbama, „slikama“, iskustvima i predrasudama koje jedan narod ili više njih iskazuju prema nekoj drugoj kulturnoj skupini. Počet ću sa „slikama“ četiriju najvećih europskih zemalja: Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Rusije

Haiku-stih opčinjen morem

piše Ljerka Car Matutinović

Dunja Kalilić,
Haiku iz mora

 

Haiku-stih opčinjen morem

Nepoznanice  uz Ivanu Brlić-Mažuranić (1)

Rakova djeca Nives Opačić

Nepoznanice uz Ivanu Brlić-Mažuranić (1)

Nedavno sam se bavila Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, pa sam uočila da mnoge riječi koje je upotrijebila u tim vrlo maštovitim i jezično bogatim pričama današnji čitatelji više ne razumiju

Prvi čovjek srednjeg vijeka

Paradoksi kulture Borisa Becka

Prvi čovjek srednjeg vijeka

Vijenac 733

733 - 7. travnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak