Vijenac 731

Glazba

Projekt Lazarus oživljava zaboravljenu glazbenu baštinu

Razgovarao Tomislav Bužić

Robert Palić, osnivač ansambla Projekt Lazarus

Projekt Lazarus oživljava zaboravljenu glazbenu baštinu

Važno je valorizirati znanstvena istraživanja hrvatske glazbene baštine i upoznati širi spektar zainteresirane javnosti s izvanrednim, manje poznatim djelima velikih majstora. Ove godine pripremamo veliki projekt obilježavanja 400. obljetnice prvotiska jednog od najvažnijih spomenika hrvatskoga glazbenog baroka – zbirke duhovnih koncerata Parnassia ...

Posve drugačija i nova Pasija

Piše Karolina Rugle

Berislav Šipuš, Pasija, Zbor HRT-a i solisti, dir. Tomislav Fačini, Lauba, premijera 1. ožujka

Posve drugačija i nova Pasija

Koncert sa stavom

Piše Zdenka Weber

Zagrebačka filharmonija: Plavi ciklus, dir. Dawid Runtz, violina Roman Simović, KDVL, 25. veljače

Koncert sa stavom

Vijenac 731

731 - 10. ožujka 2022. | Arhiva

Klikni za povratak