Vijenac 731

Film

Kinematografija  velikih autora

Piše Josip Grozdanić

O ukrajinskom filmu, njegovoj povijesti i sadašnjosti

Kinematografija velikih autora

Ukrajinsku su kinematografiju obilježila brojna istaknuta autorska imena, a ostavila je i dubok trag na europsku kinematografiju

Ubojstva  na filmskoj vrpci

Piše Josip Grozdanić

Uz film Smrt na Nilu redatelja Kennetha
Branagha, SAD, 2020.

Ubojstva na filmskoj vrpci

FILM IZDVAJA

Janko Heidl

FILM IZDVAJA

Vijenac 731

731 - 10. ožujka 2022. | Arhiva

Klikni za povratak