Vijenac 707

Književnost

Može li se izreći teorem o neizrecivom?

Republika stiha Krešimira Bagića

Monika Herceg, Vrijeme prije jezika

Može li se izreći teorem o neizrecivom?

Unutar čvrsto postavljene lirske armature autorica se usmjerava na tematizaciju ljubavi, šutnje i jezika varirajući na više misao da je ono najintenzivnije što se čovjeku događa ono neizrecivo, neizgovorivo, neuhvatljivo

Koliko, kako i zašto hodaju mislioci i književnici

piše MIRA MUHOBERAC

Nova prijevodna filozofska proza: Frédéric Gros, Filozofija hodanja 

Koliko, kako i zašto hodaju mislioci i književnici

Roman o koronavirusu, potresu i starosti

piše Strahimir Primorac

NOVA HRVATSKA PROZA: NADA GAŠIĆ, DEVET ŽIVOTA GOSPOĐE ADELE

Roman o koronavirusu, potresu i starosti

Čitam Čehova

Viktor Žmegač

Večernji zapisi

Čitam Čehova

Čehova čitam već dug niz godina, a povremeno svaki dan bar jedan tekst. Možda će čitatelje koji posjeduju Sabrana djela zanimati koji su moji favoriti. Ima ih toliko da mogu navesti samo nekoliko naslova: Ana o vratu, Arijadna, Kuća s mezaninom, Profesor ...

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Neva LUKIĆ

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Vijenac 707

707 - 8. travnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak