Vijenac 682

Film

(Ne)istinitost dokumentarnog filma

Piše Janko Heidl

Komentar: Je li dokumentarni film vjerniji stvarnosti od fikcijskoga?

(Ne)istinitost dokumentarnog filma

U terminologiji se posljednjih godina popularizirao i termin hibrid, koji sugerira spajanje dokumentarnoga i fikcijskoga kao kakvu stilsku novotariju našega milenija. No takav je postupak doista star gotovo koliko i dokumentarni film

Angažiran renesansni umjetnik

Josip Grozdanić

O smrti čileanskoga književnika, novinara, aktivista i filmaša Luisa Sepúlvede

Angažiran renesansni umjetnik

Svevremenski genij komedije

Tomislav Čegir

U povodu prikazivanja filmova Jacquesa Tatija na HTV 3, travanj 2020.

Svevremenski genij komedije

IZDVAJA Vanja KULAŠ

Vanja KULAŠ

IZDVAJA Vanja KULAŠ

Vijenac 682

682 - 23. travnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak