Vijenac 677

Kolumne

Poučak korona virusa

Paradoksi kulture Borisa Becka

Paradoksi kulture

Poučak korona virusa

Potreba da nađemo krivca za epidemije govori samo o našem dubokom uvjerenju da je čovjek stvoren za to da bude zdrav, i da svaka bolest narušava prirodni poredak. Istina je, međutim, kompliciranija: što smo zdraviji, i što duže živimo, samo otvaramo put ...

Preobrazbe noći

Viktor Žmegač

Večernji zapisi Viktora Žmegača

Preobrazbe noći

Noć, prava noć, kad je i u gradovima bilo razlike između sutona i osvita, pratila je čovječanstvo od pretpovijesnih vremena do Edisonovih žarulja

Vlaho, Blaž i Bjaž

Nives Opačić

Rakova djeca

Vlaho, Blaž i Bjaž

Sveti Vlaho ime vuče od grč. Vlasios, kao što ga njegov kontinentalni pandan Blaž vuče od lat. Blasius, što znači blagoslovljen, sretan, blažen

Vijenac 677

677 - 13. veljače 2020. | Arhiva

Klikni za povratak