Vijenac 653

Društvo

Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj

PIŠE Darko Vlahović

Starenje i sustav domova

Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj

Prijeko je potrebno podizati svijest o potrebama starijih ljudi, posebice zbog toga što je razmjerno zdrav i zadovoljan čovjek starije životne dobi iznimno vrijedan potencijal – on je kadar prenositi znanje, umijeće, vještine i akumulirano radno iskustvo

Velikan hrvatske psihijatrije

Piše Ivan Ćelić

In memoriam: Vlado Jukić (Osoje, 1951–Zagreb, 2019)

Velikan hrvatske psihijatrije

Volio je Vrapče, brinuo se o njemu kao o svom domu. Bio je neumoran borac za prava osoba oboljelih od duševnih smetnji, njihovu destigmatizaciju, ali i destigmatizaciju psihijatrije

Lahorka Plejić Poje

KOMENTAR Uz aktualne rasprave

Još koja (p)o kurikulu, lektiri, hrvatskom

Vijenac 653

653 - 14. ožujka 2019. | Arhiva

Klikni za povratak