Vijenac 446

Književnost

Pjesnička inkantacija zavičajem

Zlatko Tomičić, Nebo nad Moslavinom, Ceres, Zagreb, 2010.

Pjesnička inkantacija zavičajem

Ljerka Car Matutinović

Konkurencija oblika

Od figure do kulture – ENALAGA, ANTIPTOZA, ANTIMERIJA

Konkurencija oblika

Krešimir Bagić

Dva zavičaja bosanskog mornara

Hrvatska proza – šarmantan prvi roman splitskog autora

Dva zavičaja bosanskog mornara

Strahimir primorac

Apologija književnosti i čitanja

Strana proza – prevedena duhovita priča znamenitog britanskog dramatičara

Apologija književnosti i čitanja

Božidar Alajbegović

Proboj na poetsku čistinu

Nova zbirka pjesama Krešimira Bagića

Proboj na poetsku čistinu

Davor Šalat

Književni globus - svijet

Književni globus - svijet

Iva Krtalić-Muiesan

Brnistra i šljiva

PAVAO PAVLIČIĆ – MORE I VODA

Brnistra i šljiva

Žanrovski pluralizam

Raznovrsni tekstovi poznatog teatrologa okupljeni u izdanju DHK-a

Žanrovski pluralizam

Darko Gašparović

Vijenac 446

446 - 7. travnja 2011. | Arhiva

Klikni za povratak