Vijenac 352

Ples

Memento mori pod zvjezdanim nebom

8. FESTIVAL PLESA I NEVERBALNOG KAZALIŠTA SVETVINČENAT, 20–24. SRPNJA 2007.

Memento mori pod zvjezdanim nebom

Program, raznolik i kvalitetan, ustrajao je na općem i humanom, zaigranom i angažiranom, bez jezičnih i svih drugih politikom nametanih barijera

Priznanje Suliću

PLESNI INFO

Priznanje Suliću

Vijenac 352

352 - 13. rujna 2007. | Arhiva

Klikni za povratak