Vijenac 287

Ples

Susret s onu stranu zaborava

PREMIJERA BALETA HNK IVANA PL. ZAJCA: MARQUEZOMANIJA STAŠE ZUROVCA

Susret s onu stranu zaborava

Zurovčeve žene uistinu drže svijet na nogama. Osamnaest plesačica riječkoga baleta golih ruku, mašući dugim zvonolikim suknjama, podižu scenu poput jata usplahirenih ptica i, prelijepe u iščekivanju ljubavi, bore se za svaki mogući trenutak sreće

Početak bijelog baleta

BALET HNK U ZAGREBU: HERMAN SEVERIN LOVENSKJOLD, LA SYLPHIDE, KOR.NORMAN DIXON

Početak bijelog baleta

Iako je teško reći u kojem se trenutku Marie Taglioni popela na prste, La Sylphide je dao temu, atmosferu i ulogu koja je potencirala fluidnost i nestvarnost vilinskoga (ženskog) bića

Vijenac 287

287 - 3. ožujka 2005. | Arhiva

Klikni za povratak