Vijenac 263

Arhitektura

Renzo Piano za Genovu

ARHITEKTONSKI GLOBUS

Renzo Piano za Genovu

Arhitektonska pravila igre

Zona nebodera — da ili ne

Arhitektonska pravila igre

Jedan od ključnih problema koji se pojavio na primjeru novih zagrebačkih nebodera njihova je lokacija i karcinogeno bujanje volumena. Naime, većina investitora želi ih podići na nekoliko poteza najužega gradskoga centra — u Savskoj ulici i Ulici grada Vukovara, i to usprkos ...

Vijenac 263

263 - 1. travnja 2004. | Arhiva

Klikni za povratak