Vijenac 255

Arhitektura

Arhitektura u digitalno doba

Izazovi prostora

Arhitektura u digitalno doba

Datascape nije ni analogan (poput klasične knjižnice) ni analogno-digitalan (poput suvremene medijateke), nego digitalan, visoko personaliziran taktilno-korporalni simulakrum — elektronički okoliš konstruiran od informacija u kojem bitovi zamjenjuju cigle, informacije zamjenjuju mort, a sučelja zamjenjuju zidove

Vijenac 255

255 - 11. prosinca 2003. | Arhiva

Klikni za povratak