Vijenac 247

Fotografija

Uska veza misli i osjećaja

Iz zbirke fotografije Fotokluba Zagreb: Bolto Ranilović

Uska veza misli i osjećaja

Nije nevažno kako se njegova osjećajnost prenosi na nas promatrače, one kojima takve slike omogućuju aktivno i potpuno uključivanje u otkrivanje i shvaćanje vizualne poruke. Dok traje to suglasje trajat će i naša potreba za njegovom slikom, njegovom umjetnošću i posebnošću, potreba ...

Talijanska paprika

Talijani i njihov jezik, Dove il si suona — Gli Italiani e la loro lingua, Galleria degli Uffizi, 14. ožujka — 30. rujna 2003.

Talijanska paprika

U velikoj mjeri primijenjena tradicionalna muzeografska pomagala, kao što su panoi, dijagrami, grafikoni, tekstualna obrazloženja, izmjenjuju se na izložbi s vrijednim primjercima knjiga i umjetničkih djela. Izložena je Tiepolova slika Rinaldo i Armida, portret Alessandra Manzonija od Francesca Hayeza, del Sartova Dama ...

Vijenac 247

247 - 4. rujna 2003. | Arhiva

Klikni za povratak