Vijenac 241

Opera

Od usklika do jecaja

HNKZagreb: Giacomo Puccini, Madame Butterfly, red. Dora Ruždjak Podolski, dir. Zoran Juranić

Od usklika do jecaja

Svojom je aurom dominirala korejska sopranistica Jee Hynn Lim

Blistavi solisti

Teatro Verdi, Trst: Cavalleria rusticana & Pagliacci, dir. Massimo de Bernart, red. Francesco Torrigiani, režiser

Blistavi solisti

Redatelj obiju predstava, Francesco Torrigiani, zamislio je scenski okvir Mascagnijevih Pagliaccija u komplementarnom, urbanom okviru tvorničke hale. U taj radnički okvir upada seljačka družina da bi održala predstavu

Vijenac 241

241 - 29. svibnja 2003. | Arhiva

Klikni za povratak