Vijenac 225

Naslovnica

Ručni sat i melankolične spodobe

Lieber Maler, male mir... Radikaler Realismus nach Picabia, KUNSTHALLE wien, Beč, 20. rujna 2002 — 1. siječnja 2003.

Ručni sat i melankolične spodobe

Sočna najava u press materijalima o namjeri da se rehabilitiraju realistične težnje u slikarstvu, da se »preispita i prevrednuje postulat modernizma čistog i apstraktnog slikarstva«, ima poprilično dosadan prizvuk

Zaustavljena u trku!

Izložba: Umjetnici ispred svoga vremena — iz povijesti ruske avangarde i surovog stila

Zaustavljena u trku!

Misliti o avangardi znači misliti o Rusiji. Pustiti se izazovu prostranstva, krajobraznog i metafizičkog. Jer horizont se u Rusiji doima većim, a vjetar koji puše uznemiruje jače, zbog zagonetnih nanosa daljina.

Ljepota, Gracija i Harmonija

Sjećanje

Ljepota, Gracija i Harmonija

Mia Čorak Slavenska

Vijenac 225

225 - 17. listopada 2002. | Arhiva

Klikni za povratak