Vijenac 202

Znanost

Prirodne znanosti

Napokon i na hrvatskom

Niels Bohr, Atomna teorija i opis prirode: četiri ogleda s uvodnim pregledom, prev. s engleskog, bilješke, rječnik i Bohrov životopis Tihomir Vukelja, predgovor Srđan Lelas, ArTresor naklada, Zagreb, 2001.

Civilno društvo – hereza ili utopija?

Političke znanosti

Civilno društvo – hereza ili utopija?

Ernest Gellner, Uvjeti slobode, prev. Mirjana Paić Jurinić, Politička kultura, Zagreb, 2001.

Knjiga potpunoga uspjeha

Hrvatska indologija

Knjiga potpunoga uspjeha

Mislav Ježić: R.gvedske upanišadi. Aitareya i Kauši-taki. Dodatak: Bđa-škalamantra-upanišad, sanskrtski izvornik i hrvatski prijevod, uvodi, objašnjenja i izvodi, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.

Vijenac 202

202 - 29. studenoga 2001. | Arhiva

Klikni za povratak