Vijenac 184

Arhitektura

Nova generacija arhitekata

Mali razgovor: Neno Kezić

Nova generacija arhitekata

Arhitektonski objekt nalazi se u određenoj okolini i ne može biti ravnodušan prema njoj. Dakle, pored duha vremena mora u sebi otjeloviti i duh mjesta

Preokret u pisanju o arhitekturi

Prvih pet godina biblioteke Psefizma

Preokret u pisanju o arhitekturi

Tijekom 1998. i 1999. objavljena su tri prijevoda vrhunskih djela suvremene arhitektonske teorije: Corbusierova Tri humanistička načela, Majstori graditelji Petera Blakea i Arhitektura grada Alda Rossija.

Vijenac 184

184 - 22. ožujka 2001. | Arhiva

Klikni za povratak