Vijenac 175

Sveučilište

Sveučilište

U potrazi za prirodnim znanostima

Sveučilište u Rijeci u svojem sastavu danas ima devet fakulteta, jedan sveučilišni odjel, tri visoke učiteljske škole, dvije sveučilišne knjižnice i studentski centar.

Sveučilišna knjižnica

Bez novca za nabavu knjiga

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija financirali su do godine 1999. samo neke projekte Sveučilišne knjižnice, a ove godine su odbili financirati projekte ustanovama kojima nisu osnivači.

Filozofski fakultet

Nove studijske grupe

Vijenac 175

175 - 16. studenoga 2000. | Arhiva

Klikni za povratak