Odjeci - godina - 2005. - mjesec - 7

22.07.2005.

Slobodna Dalmacija

Trinaeste večeri Antuna Dobronića

21.07.2005.

Kronika događaja

srpanj

20.07.2005.

Novi list

Temat o kulturi Rijeke

18.07.2005.

Večernji list

Jednina vrijedna množine čitatelja

17.07.2005.

Glas Koncila

Aktualnost književnih tekstova

07.07.2005.

Kronika događaja

lipanj / srpanj

Pregled