Dokumenti

Kodeks profesionalne etike službenika Matice hrvatske 2023.

Kodeks je dostupan ovdje.

Izvješća o radu Matice hrvatske za 2021. i planovi za 2023.

Izvješća možete preuzeti ovdje.

Izvješća o radu Matice hrvatske za 2020. i planovi za 2022.

Izvješća možete preuzeti ovdje.

Izvješća o radu Matice hrvatske za 2019. i planovi za 2021.

Izvješća možete preuzeti ovdje.

 

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2022.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2021.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2020.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2019.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2018.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2017.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2016.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

Revizorsko izvješće Matice hrvatske za 2015.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

 

Obrazac za isplatu honorara

Radi pojednostavljenja procesa ugovaranja i isplate honorara potrebno je ispuniti ovaj obrazac te ga poslati (e-mailom, telefaksom ili poštom) na jednu od dolje navedenih adresa.

Obrazac se ispunjava na računalu pri čemu je potrebno unijeti sve podatke koji se traže.

Upute:

 • Obrazac treba preuzeti i spremiti na lokalni disk kao PDF datoteku
 • Otvoriti obrazac u Acrobat Readeru (ako nemate instaliran program, najnoviju inačicu možete besplatno preuzeti na ovom linku)
 • U Acrobat Readeru upisati sve tražene podatke
 • Spremiti datoteku i poslati je na jedan od sljedećih triju načina:
  1. E-mailom kao privitak na jednu od sljedećih adresa:
  2. Telefaksom:
   • Uredništvo Vijenca: 01 4819 322
   • ostali: 01 4819 319
  3. Poštom na adresu:
   Matica hrvatska
   Ulica Matice hrvatske 2
   10000 Zagreb
   Hrvatska

Kontakt