Kolo 2, 2002.

Ogledi

Julijana Matanović

Cihlarevi Vuci — početna pozicija hrvatskoga novopovijesnog romana

Na popisu lektirnih naslova za kolegij Novija hrvatska književnost, što se u ljetnom semestru školske godine 1999/2000. održavao petkom i počinjao u najranijim jutarnjim satima, toliko nepopularnim u rasporedu studentskih obveza, našao se i roman Vuci.

Jozo Puljizević

Zbunjeno srce

U povodu stogodišnjice rođenja Dobriše Cesarića — o susretima, razgovorima i oproštaju

Petar Strčić

Vončinin genealoški, onomasiološki i kronološki pristup Franji Krsti Frankopanu

U traženju odgovora na pitanje o rodoslovlju knezova Krčkih, odnosno Frankopana1 do sada se angažiralo malo istraživača — kako naših, tako i stranih,2 iako, naravno, ta znamenita hrvatska aristokratska obitelj i danas izaziva zanimanje — napose — književnih povjesničara i jezikoslovaca, i ...

Kolo 2, 2002.

2, 2002.

Klikni za povratak