Kolo 3, 2002.

Ogledi

Goran Rem

Intermedijalna puncta hrvatskog pjesništva druge polovice XX. stoljeća

Neke je od »puncta« povijesti i tipologijske ponude prakse suvremenoga hrvatskog intermedijalnoga pjesništva nemoguće odijeliti te ih je u ovome zaključku i barem dva puta naglasiti. Primjerice, manifestni je nastup konkretizma u hrvatsko pjesništvo nedvojbeno književnopovijesna i periodizacijska činjenica, ali se kao ...

Dinko Šokčević

»U ogledalu, nejasno«

Slika koja se stvara u svijesti pojedinih naroda o svojim susjedima, ili drugim narodima s kojima dolaze u dodir, najčešće je rezultat vrlo složenih procesa. Ona rijetko kada nastaje kao proizvod neposredno — na temelju osobnih kontakata — stečenih iskustava.

Emilija Kovač

Modernizam u djelu Mare Ivančan

Raščlamba romana Uskrsnuće Pavle Milićeve Prvi roman Mare Ivančan* Uskrsnuće Pavle Milićeve prvi je put objavljen pod žanrovskim određenjem »kratki roman u tri dijela« s podnaslovom Zapisci jedne mladosti, i to kao roman u nastavcima (10 epizoda) u »Domu i svijetu« tijekom ...

Josip Lisac

Štokavsko narječje: prostiranje i osnovne značajke

Štokavskim narječjem govori se približno u polovici naselja u Hrvatskoj, također u cijeloj Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pa i u Srbiji izvan njezinoga jugoistočnoga prostiranja. Hrvatske štokavske govore nalazimo u veliku broju u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini; manje ...

Kolo 3, 2002.

3, 2002.

Klikni za povratak