Kolo 3, 2001.

Ogledi

Lovorka Čoralić

Boka kotorska u doba Morejskoga rata (1684-1699)

U sklopu proučavanja mletačko-turskih ratova na istočnojadranskom prostoru neprijeporno važno mjesto pripada zbivanjima na području Boke kotorske. Razdoblje Morejskoga rata (1684-1699) jedno je od ključnih u bokeljskoj povijesti ranog novog vijeka.

Zvonko Kovač

Interkulturna povijest bosanske književnosti

Uvodne teze ili terminološka i metodološka razilaženja

Likovna baština Broda na Savi i njegove okolice u XIX. stoljeću

Marica Karakaš

Likovna baština Broda na Savi i njegove okolice u XIX. stoljeću

Jasno je da prošlost podliježe zaboravu ako nije zabilježena, sakupljena i objavljena. Osobito je tome sklona likovna baština. Stoga prije nego Brod na Savi i njegova okolica dobiju opsežan prikaz svojega likovnog života, nije zgorega upozoriti barem na jedan dio stvaralaštva, na ...

Kolo 3, 2001.

3, 2001.

Klikni za povratak