Knjige

Antun Česko

Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije

Uz 150. obljetnicu rođenja Silvija Strahimira Kranjčevića


Posvećen već tridesetak godina sustavnu proučavanju Kranjčevićeva djela i njegovoj recepciji u književno-povijesnoj znanosti i književnoj kritici, sabrao je Antun Česko u ovoj knjizi studije koje fenomenološkim pristupom utemeljenim na autorovoj vlastitoj unutartekstnoj ontološko-strukturalističkoj metodi pronalaze temelje geneze i unutrašnje konstitucije Kranjčevićeva djela. Istodobno, autor podvrgava kritičkoj revalorizaciji dosadašnju literaturu o Kranjčeviću koja opsegom stoji uz bok liteaturi o Krleži i Andriću ali je zbog svoga pretežito površna i klišejizirana stava prema autoru pridonijela arhivaciji, zapostavljenosti i zaboravljenosti njegova djela.

Biblioteka Izdanja u suradnji, urednici Romana Horvat i Luko Paljetak, recenzenti Krešimir Nemec i Luko Paljetak, lektor i korektor Antun Česko. — Knjiga je opremljena bibliografijom i imenskim kazalom. — Naklada 300 primjeraka
ISBN (OMH Dubrovnik) 978-953-341-035-7


Autori

Antun Česko

Antun Česko

Književni povjesničar i teoretičar (Dubrovnik, 1938). Bavi se proučavanjem djelâ hrvatskih klasika na temelju vlastite književnoteorijske metode

Za Kranjčevića. Od arhivacije do kanonizacije

PDF-ovi

Klikni za povratak