Knjige

Roberto Pane

Stari gradovi i nova izgradnja u Italijiod 1944. do 1966

Odabrao, preveo i komentarima popratio MARKO ŠPIKIĆ

Sistematična i enciklopedijski pregledna antologija autorovih tekstova o problemima konzerviranja, re­stauriranja, poratnog rekonstruiranja, spekulacijskog unošenja novih sadržaja i urbanističkog planiranja u sta­rim ambijentima. Paneovo djelo predstavlja jedan od ključnih elemenata složenog mozaika restau­ratorske teorije Italije u 20. stoljeću, nakon Beltramijeva povijesnog, Boitova filološkog i Giovannonijeva znanstve­nog restauriranja.

Osamnaest izabranih i prevedenih Paneovih tekstova ispisanih u okvirima paradigme „kritičkog restauriranja“ prikazuju evoluiranje Paneova poimanja spomenika, starih gradova i nove arhitektonske kreacije unutar naslijeđenih kulturnih ambijenata i oča­ravajućih apeninskih krajolika te predstavljaju neizostavnu literaturu za proučavnje suvremene povijesti arhitekture, urbanizma i konzerviranja u Italiji.

Biblioteka Parnas. Niz Likovna umjetnost, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena jednom c/b ilustracijom, bibliografijom, prevoditeljevim pogovorom i napomenom


Autori

Roberto Pane

Roberto Pane

Talijanski arhitekt, urbanist, povjesničar arhitekture, teoretičar i praktičar konzerviranja, slikar, grafičar i fotograf (Taranto, 1897 – Sorrento, 1987)

Stari gradovi i nova izgradnja u Italijiod 1944. do 1966

PDF-ovi

Klikni za povratak