Knjige

Bernard Williams

Smisao prošlosti

Ogledi o povijesti filozofije

Uredio i uvod napisao Myles Burnyeat, s engleskoga preveo i pogovor napisao Filip Grgić

Osebujnost izražaja Bernarda Williamsa, jednog od najistaknutijih britanskih filozofa 20. stoljeća, dolazi kako u sadržaju njegova djela ‒ osobito u području etike, gdje je ostavio najdublji trag ‒ tako i u stilu filozofiranja te pogledima na narav i doseg filozofije.

U ovoj knjizi, prvome hrvatskom prijevodu nekoga Williamsova djela, sabrano je dvadeset i pet tematski i metodologijski raznolikih rasprava o značenju povijesti filozofije te o etici, metafizici, filozofiji jezika i filozofiji religije u djelima velikih mislioca poput Parmenida, Sokrata, Platona, Aristotela, Descartesa, Humea, Sidgwicka, Nietzschea, Collingwooda i Wittgensteina.

Williamsove interpretacije spomenutih mislilaca iz prošlosti iznimno su oštroumne i sastavljene s izrazitim osjećajem za smisao i probleme povijesti filozofije čiju zadaću autor otkriva u njezinu neopterećenu i distanciranu pogledu na današnje filozofske preokupacije.

Prijevod Williamsove knjige popraćen je uvodom Mylesa Burnyeata, priređivača engleskog izvornika ovoga djela (The Sense oh the Past. Essays in the History of Philosophy, 2006), iscrpnim pogovorom prevoditelja Filipa Grgića o autorovu djelu i njegovu pristupu problematici povijesti filozofije te cjelovitom autorovom filozofskom bibliografijom.

ALETHEIA. Filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 4, glavna urednica Romana Horvat, urednik biblioteke Damir Barbarić, recenzenti Luka Boršić i Stipe Kutleša, oblikovanje korica Željko Podoreški. — Naslov izvornika: The Sense oh the Past. Essays in the History of Philosophy—  Predgovor Patriciae Williams, uvod Mylesa Burnyeata, pogovor Filipa Grgića, bibliografija, imensko kazalo

 


Autori

Bernard Williams

Bernard Williams

»Analitički filozof s dušom humanista«, »najizvrsniji i najvažniji britanski etičar svojega vremena«  (1929-2003) predavao je filozofiju na sveučilištima u Oxfordu, Cambridgeu, Berkeleyu i Londonu. Djela su mu prevođena na njemački, francuski, španjolski, talijanski, rumunjski, poljski, litavski, turski, japanski i hrvatski jezik.

Smisao prošlosti

PDF-ovi

Klikni za povratak