Knjige

Renate Lachmann

Od ljubavi do nostalgije

Ogledi o hrvatskoj književnosti

S njemačkoga preveo Davor Beganović


Knjiga studija ugledne njemačke slavistice i književne teoretičarke Renate Lachmann posvećena je tematskim, žanrovskim, stilskim i izražajnim osobitostima starije i novije hrvatske književnosti u kojoj autorica pronalazi brojne elemente književno-teorijske problematike kojom je zaokupljena već desetljećima (retorička tradicija, teme pamćenja, sjećanja i fantastike). U fokusu autoričinih znanstvenih istraživanja nalaze se djela dubrovačkih klasika, napose Ignjata Đurđevića, kao i književnost Ive Andrića, Gorana Tribusona i Dubravke Ugrešić.

Biblioteka Inozemni kroatisti. Novi niz, glavna urednica Romana Horvat, urednik biblioteke Josip Užarević, recenzenti Dunja Fališevac i Pavao Pavličić, lektura Sandra Tribuson, likovna oprema Željko Podoreški. — Knjiga je opremljena bibliografijom, napomenom o izvorima te imenskim kazalom


Autori

Renate Lachmann

Renate Lachmann

Rođena 1936. u Berlinu. Umirovljena profesorica slavistike i opće znanosti o književnosti na sveučilištima u Bochumu i Konstanzu

Od ljubavi do nostalgije

Klikni za povratak