Knjige

Viktor Žmegač

Od Bacha do Bauhausa

Povijest njemačke kulture

NAGRADA MATICE HRVATSKE ZA ZNANOST OTON KUČERA ZA GODINU 2006.

NAGRADA JOSIP JURAJ STROSSMAYER 2007. ZA HUMANISTIČKE ZNANOSTI

NAGRADA FONDA MIROSLAV KRLEŽA

NAGRADA KIKLOP 2007. ZA ZNANSTVENO-POPULARNU KNJIGU GODINE


Neopisivom lakoćom znanstveno-esejističkoga pripovijedanja, naracijom kojoj bi mogao pozavidjeti mnogi autor fikcionalne proze, bez dociranja i redundantnoga pozivanja na izvore kojima se služio, Žmegač nas u devet poglavlja i na devet stotina stranica vodi kroz genezu njemačke kulture od smrti Karla Velikoga u 9. stoljeću do Heideggerove ontologije i Habermasovih tumačenja pojmova moderna i postmodernizam. (Nikola Batušić, Vijenac)

Izniman autorski projekt koji po širini zahvata i građe i po ambicioznosti izvedbe ide u red vrhunskih ostvarenja koje je proizvela naša sredina. (Krešimir Nemec, Forum)

Vjerojatno je krajnje neukusno uspoređivati, ali Žmegačeva je knjiga kapitalan eruditski vrhunac na temu njemačke kulture. Fantastično je što je prvo izdanje njegove knjige u trenu rasprodano! Stvarna vrijednosti, dobro došla u suvremenu Hrvatsku! (Globus).

Neprijeporni as 2007... (Večernji list)

Fascinantna panorama njemačke kulture. (Vjesnik)

Viktor Žmegač: Htio sam napraviti propuh! (Večernji list)

"Čuo sam da ste napisali novu knjigu, nešto o Bauhausu", rekao je susjed profesoru emeritusu. "To je dobro, to će imati uspjeha. Znate, i ja kupujem u Bauhausu!" (Jutarnji list)

Velebna knjiga njemačke kulture! (Vjesnik)


Rijetke su znanstvene knjige koje širinom erudicije, dubinom spoznaje, visokonjegovanim stilom a svima razumljivim jezikom predočuju neki kompleksan problem. A upravo je to slučaj s djelom Viktora Žmegača, knjigom briljantnih interdisciplinarnih, poredbenih i intermedijalnih studija o povijesti njemače kulture. Što su i na koji način Nijemci i njemački državljani pridonijeli europskoj i svjetskoj kulturi, koje su osobitosti njemačkoga duha isključivo nacionalnoga karaktera, a koje su svjetskog, univerzalnog karaktera, što su drugi narodi mislili o Nijemcima i niz drugih pitanja veže su uz ovu, malo je reći, sveobuhvatnu sintezu njemačke estetske kulture, humanističkih znanosti i filozofije. No, treba spomenuti da se ne radi o klasičnoj sintezi znanja o nekome području jer Žmegačeve studije - nastale na temelju njegovih "osobnih sklonosti i osobnih iskustava" - donose niz izvornih, originalnih spoznaja i uvida o njemačkoj glazbi, književnosti, slikarstvu, filmu i znanosti.

Stoga nije čudno da se za Žmegačevu knjigu živo interesiraju i njemački izdavači. Naime, Nijemci još uvijek nemaju takvu knjigu!

Biblioteka Peristil, knj, 2, glavna urednica Jelena Hekman, izvršna urednica Inga Vilogorac, likovni urednik Luka Gusić. - 282 ilustracije (141 u koloru), imensko kazalo


Autori

Viktor Žmegač

Viktor Žmegač

Akademik, professor emeritus  Sveučilišta u Zagrebu, germanist europskoga glasa, kroatist, muzikolog i književnik rođen je 1929. u Slatini. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. radio je kao redoviti profesor njemačke književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Objavio je dvadesetak knjiga u zemlji i inozemstvu, a 1998. postao je i autorom Matice hrvatske koja mu je dosad tiskala jedanaest knjiga

Od Bacha do Bauhausa

PDF-ovi

Klikni za povratak