Knjige

Stjepan Damjanović

Novi filološki prinosi

Nastala na temelju tridesetpetogodišnjeg istraživačkog rada na proučavanju jezične povijesti, knjiga dvadesetak filoloških rasprava akademika Stjepana Damjanovića među ostalim donosi priloge o važnim ali manje poznatim temama predstandardizacijskih procesa u  hrvatskome jeziku (zanemareni glagoljični tekstovi 16. stoljeća, tekstovi napisani hrvatskom ćirilicom itd.), prinose hrvatskih filologa istraživanju staroslavenskoga jezika i hrvatskoglagoljskih tekstova te slavonske zavičajne teme posvećene Josipu Jurju Strossmayeru i šokačkome književnom fenomenu. Za pristup suvremenim jezikoslovnim polemikama iznimno je poticajan i autorov zaključni tekst o jeziku i identitetu kao temeljnim sastavnicama jezične politike.

Biblioteka Hrvatska jezična baština. Novi niz, knj.1, glavna urednica Romana Horvat, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Tanja Kuštović i Josip Lisac. - 25 c/b ilustracija i tablica u tekstu, bibliografija, bibliografske bilješke uz tekst i na kraju teksta, imensko kazalo.


Autori

Stjepan Damjanović

Stjepan Damjanović

Filolog, paleoslavist i paleokroatist (Strizivojna, 1946), redoviti član HAZU, predsjednik Matice hrvatske (2014-2018), profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je i priredio tridesetak knjiga te devedesetak znanstvenih rasprava

Novi filološki prinosi

PDF-ovi

Klikni za povratak