Knjige

Dragutin Antun Parčić Marcel Kušar

Izabrani radovi i pisma

Priredile SILVANA VRANIĆ i LADA BADURINA


Iz djela dvojice svestranih filologa i znanstvenika odabrane su najupečatljivije stranice iz njihova gramatičko-pravopisnoga, jezičnopovijesnog i leksikografskog rada kao i znanstveno relevantni dijelovi iz njihove korespondencije s Vatroslavom Jagićem, Josipom Jurjem Strossmayerom i Ivanom Kostrenčićem.

Tekstovi Dragutina Antuna Parčića i Marcela Kušara popraćeni su uvodnim studijama o njihovu radu i djelu, izabranim bibliografijama i životopisima autora.

Knjigu su priredile jezikoslovke i redovite profesorice na Odsjeku za kroatistiku riječkoga Filozofskog fakulteta Silvana Vranić i Lada Badurina.

Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 135, urednik izdanja Josip Lisac, uvodne studije priređivačica s ljetopisima i izabranim bibliografijama autorâ, redaktura, izrada tekstološke napomene, tumača imena i izraza, rječnika i imenskoga kazala Nataša Debogović, likovna oprema Željko Podoreški, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 20 c/b ilustracija. — Naklada: 300 primjerakaAutori

Dragutin Antun Parčić

Dragutin Antun Parčić

Svestrani znanstvenik i erudit, vrstan gramatičar i leksikograf, borac za glagoljicu, autor niza poznatih hrvatsko-talijanskih rječnika  (Vrbnik na otoku Krku, 1832 – Rim, 1902). Inovator i pionir fotografije u Hrvatskoj, bavio se i prevođenjem, poezijom, tiskarstvom, slikarstvom, kartografijom, astronomijom, meteorologijom, fizikom, botanikom, zoologijom, izradom kalendara i orgulja

Marcel Kušar

Marcel Kušar

Jezikoslovac, pedagog i kulturni radnik (Rab, 16. I. 1858 –2. XII. 1940), borac za fonološki pravopis, skupljač jezičnoga narodnog blaga, autor brojnih jezičnopovijesnih, dijalektoloških, standardolo­ških, folklorističkih i kulturnopovijesnih radova. Bio je predsjednik Matice dalmatinske, dopisni član JAZU, cijeli svoj radni vijek radio je kao gimnazijski profesor u Dalmaciji

Izabrani radovi i pisma

PDF-ovi

Klikni za povratak