Knjige

Jure Kaštelan

Izabrana djela

Priredio Cvjetko Milanja


Jure Kaštelan, pjesnik, prozaik, dramatik, esejist, knji­ževni i likovni kritik, profesor teorije književnosti na zagre­bačkom Filozofskom fakultetu, u bilo kojemu rodu i vrsti se ogledao, ponajprije je pjesnik, pa mu je zato pjesništvo poe­tički i književnopovijesno najreprezentativnije. Tematska nit njegova pjesništva mogla bi se odrediti kao potraga za mit­skim iskonjenjem utemeljenim na predsokratična četiri ele­menta (zemlja, zavičaj, kamen; voda, more, ponornice; zrak /planinski/, bura; vatra, sunce, ognjica). To su kozmološke, ge­nezne i antropološke figure, koje Kaštelanovo poetičko aurati­ziraju mitskom dubinom, magijnošću (nad)realnoga i snovid­nim (podsvjesnim) pulsirajućim zračenjem. Sve je to jamačno imalo svoje posljedice na strukturu, odnosno na pjesnički je­zik, počam od različitih govornih radnji, metaforičkoga i sim­boličkoga (retoričkoga) ornatusa, do formalnomorfoloških značajki i stišne organizacije. Tako se ostvarivala poetika, od­nosno stilski aranžman Kaštelanova pjesništva (Cvjetko Milanja).

.

Edicija Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 132, urednik izdanja Ante Stamać, uvodna studija s ljetopisom i bibliografijom autora Cvjetko Milanja, redaktura, izrada tekstološke napomene, tumača imena i izraza Nataša Debogović. — Knjiga je opremljena sa 15 c/b ilustracija


Autori

Jure Kaštelan

Jure Kaštelan

Književnik, likovni kritičar i sveučilišni profesor (Zakučac kraj Omiša, 1919 – Zagreb, 1990), antologijski pjesnik hrvatske književnosti

Izabrana djela

PDF-ovi

Klikni za povratak