Knjige

Isacio Pérez Fernández

Ime, život i avanture »anonimnog osvajača« Vinka Paletina iz Korčule

autora 'Izvješća o Novoj Španjolskoj'

Prevela i priredila TUGA TARLE

Proučavajući život španjolskoga dominikanca, filozofa, povjesničara i reformatora Bartoloméa de las Casasa (oko 1484 ‒ 1566) na američkome tlu, u Novoj Španjolskoj, autor ove knjige došao je do novih spoznaja o autorstvu čuvene, ali i već pet stoljeća anonimne knjižice Izvješće o Novoj Španjolskoj. Prema Pérezovim proučavanjima i kritičkim iščitavanjima izvornih tekstova, spomenuto djelo koje među prvim europskim pisanim svjedočanstvima o Novome svijetu donosi detaljne opise novootkrivenih prostora, njihovih žitelja i običaja ‒ napisao je Vinko Paletin iz Korčule (1508 ‒ oko 1575), avanturist, osvajač na Yucatánu, dominikanski fratar u Meksiku, pisac, kartograf, prevoditelj i izumitelj.

Zahvaljujući Pérezovu otkriću, nastala je ova knjiga na čijim je stranicama osim autorove studije o Paletinu ostisnut i prijevod Paletinova Izvješća o Novoj Španjolskoj, knjižice koja vrvi informacijama »o različitim i gotovo nevjerojatnim stvarima«.

Pérezova studija ispunjena zagonetkama i pitanjima, živim i slikovitim prizorima, na jednostavan, a ponegdje i duhovit način, približava čitatelju posve nesvakidašnju povijesno-biografsku tematiku ispunjenu bezbrojnim Paletinovim životnim obratima i iskustvima.

Knjigu je prema rukopisu iz Pérezove ostavštine za tisak priredila, prevela i uvodnom studijom popratila Tuga Tarle.

Biblioteka Historia, knj. 4, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Mijo Korade i Damir Zorić, priprema Tehnička priprema MH / Neven Osojnik, tisak Mediaprint - tiskara Hrastić (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 16 ilustracija (13 u koloru), bibliografijom, imenskim kazalom i bilješkom o prevoditeljici.


Autori

Isacio Pérez Fernández

Dominikanac, doktor fillozofije i teologije, erudit, pisac, istraživač, profesor emeritus (Valduvieco, 1922 – Madrid, 2003). Predavao je na uglednim sveučilištima u Španjolskoj i Italiji. Autor je brojnih djela iz metafizike i filozofije povijesti te kritičkih izdanja, ogleda i studija o istaknutim dominikancima i španjolskim osvajačkim pohodima na tlu Novoga svijeta u prvim desetljećima nakon otkrića Amerike.

Ime, život i avanture »anonimnog osvajača« Vinka Paletina iz Korčule

PDF-ovi

Klikni za povratak