Knjige

Ivo Pranjković

Gramatika u riječima i riječi u gramatici


Nova knjiga ugledna jezikoslovca i sveučilišnoga profesora Ive Pranjkovića posvećena je razradi nekih kategorijalnih pitanja (poput onih vezanih za prostor, vrijeme, imperativnost), a potom i razradi gramatičkog ustrojstva promjenjivih vrsta riječi te gramatičkih i funkcionalnih svojstava pojedinih riječi u konkretnijim kontekstima i situacijama. Također, autor problematizira i neke stilističke aspekte porabe pojedinih riječi i pojedinih sintaktičkih jedinica vezanih uz stilske figure i biblijski stil, te uz stvaralaštvo pojedinih hrvatskih književnika, poput Silvija Strahimira Kranječevića i Antuna Branka Šimića.

Nastala na temelju bogate literature i višedesetljetnoga jezikoslovnog iskustva i rada, Pranjkovićeva knjiga donosi dvadeset i četiri pregledno koncipirana priloga (četiri su nastala u suatorstvu s Ladom Badurinom), pisana jasnim stilom i argumentacijom. Pristupačna raznovrsnim korisnicima koji uče ili poučavaju hrvatski jezik, Pranjkovićeva znanstvena monografija može poslužiti i kao sveučilišni priručnik.

Edicija Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, kolo I., knj. 7, urednica Romana Horvat, recenzenti Josip Silić i Marija Znika, korektura Ana Kranjčić, prijelom Neven Osojnik, tisak Zrinski d.d. Čakovec. — Knjiga je opremljena kazalom pojmova i imena te bogatom bibliografijom


Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Profesor emeritus (1947), jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Autor je, urednik i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Gramatika u riječima i riječi u gramatici

PDF-ovi

Klikni za povratak