Knjige

Daniel Miščin

Gentski oltar braće Van Eyck

Hermeneutika – teologija – ontologija

 

Knjiga Gentski oltar braće Van Eyck jedinstvena je pojava u hrvatskom kulturnom prostoru. Daniel Miščin u njoj je ponudio novo tumačenje Gentskoga oltara kao remek-djela europske umjetnosti iz triju očišta – hermenutike, teologije i ontologije. Knjiga je, riječima autora, „pokušaj hermeneutičkoga eksperimenta“ u kojemu je autor filozofiju, teologiju i umjetnost prikazao kao ravnopravne sugovornike te, uz zavidnu erudiciju, pokazao koliko je umijeća i znanja potrebno da se razumije jedno umjetničko djelo.

Gentski oltar braće Van Eyck kroz prizmu povijesti umjetnosti predstavlja pokušaj da se dublje razmotri dosad zapostavljeni segment teološke kompleksnosti i simbolike glasovitoga djela braće Van Eyck. Temeljna okosnica knjige izokreće glavni prizor otvorenoga Gentskog oltara Mističnog Jaganjca i premješta hermeneutičko težište na središnje panele zatvorenih oltarnih krila u prizor Navještenja. Knjiga stoga predstavlja ikonografski i značenjski obrat kojim autor dopire do temeljnog hermeneutičkog ključa kojim obrazlaže svoju tezu sagledavši je u značenjskom kontekstu sveukupne cjeline Gentskog oltara.

Knjiga je opremljena s 57 fotografija u boji.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršne urednice Sandra Tribuson i Romana Horvat, recenzenti Niko Bilić, Magdalena Getaldić, Hrvoje Škrlec, Ante Vučković, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona d.o.o., Zagreb.


Autori

Daniel Miščin

Rođen je 1975. u Zagrebu. Nakon studija filozofije i religijskih znanosti magistrirao je i doktorirao iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Redoviti je profesor na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Autor je brojnih znanstvenih radova i nekoliko zapaženih književno-teoloških i kulturnopovijesnih knjiga.

Gentski oltar braće Van Eyck

PDF-ovi

Klikni za povratak