Knjige

Ivo Pranjković

Bosna franciscana i hrvatski jezik


Koncepcijom i sadržajem oslonjena na neke ranije autorove radove, djelomice objavljene i među Matičinim izdanjima, nova knjiga Ive Pranjkovića sabire rasprave o povijesti standardnoga jezika u Bosni i Hercegovini (s posebnim obzirom na djelatnost franjevaca Bosne Srebrene), potom rasprave o jezičnome stanju u Bosni i Hercegovini tijekom 18. stoljeća, o gramatikama latinskog i hrvatskog jezika kojima su autori franjevci (bilo oni iz provincije Bosne Srebrene bilo oni izvan nje), o pravopisnoj praksi u djelima pojedinih bosanskih franjevaca te o jeziku i djelima niza franjevačkih autora.

Napisana filološki akribično i enciklopedijski pouzdano, knjiga je rezultat autorova dugogodišnjeg temeljitog proučavanja kulturnog i filološkog naslijeđa franjevaca Bosne Srebrene. Taj je segment neodvojiv dio hrvatske kulturne i jezične riznice o kojemu još uvijek ne znamo dovoljno, pa je u tom smislu izdanje vrlo aktualno, i od posebnog interesa za našu kulturnu i stručnu javnost.

Edicija Hrvatska jezična baština. Novi niz, knj. 5, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Stjepan Damjanović i Krešimir Mićanović, grafički urednik Pavao Damjanović, likovni urednik Željko Podoreški, tisak Stega tisak (Zagreb). — Knjiga je opremljena bibliografskim bilješkama i komentarima uz tekst, bibliografijom, rječnikom i imenskim kazalom


Autori

Ivo Pranjković

Ivo Pranjković

Profesor emeritus (1947), jezikoslovac široka spektra zanimanja za gramatička, opće jezikoslovna i povijesnojezična pitanja. Autor je, urednik i priređivač brojnih jezičnih izdanja te vrsni polemičar i kroničar hrvatskoga jezikoslovlja....

Bosna franciscana i hrvatski jezik

PDF-ovi

Klikni za povratak