Knjige

Ilija Crijević

Pjesme Flaviji / Carmina ad Flaviam

S latinskoga prepjevala, bilješke sastavila i predgovor napisala ZRINKA BLAŽEVIĆ
S latinskim izvornikom usporedio, hrvatski prijevod redigirao i naglaske obilježio BOJAN MAROTTI

Kako za života nije tiskao svoja pjesnička djela, dubrovački humanist, pjesnik i prozaist Ilija Crijević ostao je nepravedno zanemaren u europskoj književnoj povijesti. Tek 2004. objavio je akademik Darko Novaković najveći dio Crijevićevih stihova u kritičkom izdanju na latinskome jeziku.

U dvojezičnom, latinsko-hrvatskom izdanju Matice hrvatske, u suvremenom i znalačkom prepjevu Zrinke Blažević, prvi put na hrvatskom jeziku objavljuje se Crijevićev ljubavni ciklus pjesama posvećenih Rimljanki Flaviji kako bi se današnjim čitateljima pružio uvid u antologijske stihove dubrovačkoga pjesnika koji se bez sumnje mogu svrstati uz bok najboljim pjesničkim ostvarenjima europskoga humanizma.

Nadahnute izuzetnim  pjesničkim ostvarenjima rimskih liričara Propercija, Ovidija, Tibula i Katula, upravo su pjesme Flaviji osigurale pjesničke lovorike Crijeviću.

Knjiga je opremljena dodatkom, biografskom studijom Serafina Marije Crijevića o Iliji Crijeviću u prijevodu Ivane Kalaice i redakciji Bojana Marottija.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Sveučilišna tiskara  (Zagreb). — Knjiga je opremljena komentarima, bibliografskim bilješkama i dodatkom (Serafin Marija Crijević, »Ilija Crijević«, s latinskoga prevela i bilješke sastavila Ivana Kalaica, s latinskim izvornikom usporedio, hrvatski prijevod redigirao i naglaske obilježio Bojan Marotti)


Autori

Ilija Crijević

Ilija Crijević

Hrvatski latinist, poeta laureatus (Dubrovnik, 1463-1520), jedan od najvećih pjesnika hrvatske književnosti latinskog izraza

Pjesme Flaviji / Carmina ad Flaviam

PDF-ovi

Klikni za povratak