Knjige

Jezik i mišljenje

U zborniku su sabrani djelomično prošireni i prerađeni teksto­vi većine izlaganja održanih na simpoziju Odjela za filozofiju Matice hrvatske pod naslovom Filozofija jezika i jezik filozofije, 28‒29. veljače 2020. u Palači Matice hrvatske u Zagrebu.

U radovima istaknutih filozofa i lingvista sustavno se razmatraju temeljne teme filozofije jezika, kao što su filozofsko nazivlje u njegovoj povijesnoj mijeni, odnos jezika i mišljenja, jezika i stvarnosti, logička uvjetovanost gramatičkog ustroja jezika, pojam značenja i pitanje porijekla jezika. Također, pojedine rasprave predstavljaju temeljite povijesnofilozofske interpretacije poimanja jezika u grčkoj filozofiji, u klasičnoj njemačkoj filozofiji i filozofiji 19. i 20. stoljeća.

O filozofiji jezika pišu Damir Barbarić, Daniel Bučan, Ljudevit Fran Ježić, Mislav Ježić, Dean Komel, Stjepan Kušar, Berislav Podrug, Alen Sućeska, Petar Šegedin, Tomislav Škrbić i Ozren Žunec.

Biblioteka Zbornici i monografije, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Kerschoffset Zagreb. — Knjiga je opremljena komentarima i bibliografskim bilješkama uz tekst.


Jezik i mišljenje

PDF-ovi

Klikni za povratak