Knjige

Igor Mikecin

Parmenid

Grčki tekst s hrvatskim prijevodom i filologijskim bilješkama, filozofijski komentar i rječnikGrčki filozof Parmenid, rodom iz Eleje (oko 515. pr. Kr. - 435. pr. Kr.), jedan od najutjecajnijih predsokratovskih filozofa, autor je epa O prirodi, temellnoga filozofijskog teksta najranijega razdoblja grčke i zapadne misli. Pitanjem o bitku i o njegovu odnosu spram uma, Parmenidov je ep izvorište ontologike kao opće metafizike i temeljne grane filozofije, a također je i polazišno mjesto shvaćanja logosa (govora) te odnosa logosa i mita.

Matičino izdanje, u prijevodu Igora Mikecina, popraćeno prevodiočevim bilješkama, filozofijskim komentarom i rječnikom, predstavlja prvo hrvatsko kritičko i filozofijski sustavno obrađeno izdanje Parmenidova monističkoga nauka koji je umnogome obilježio kasno Platonovo djelo.

Edicija ALETHEIA - filozofska biblioteka Matice hrvatske, knj. 8, glavni urednik Luka Šeput, urednik biblioteke Damir Barbarić, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Pavao Damjanović, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena filologijskim i filozofijskim bilješkama i komentarima te rječnikom; tekst prijevoda usporedo na starogrčkom i hrvatskom jeziku


Autori

Igor Mikecin

Igor Mikecin

Filozof (Zagreb, 1968, redoviti sveučilišni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za povijest filozofije. Dosad je objavio dvije monografije i niz članaka, rasprava i studija u domaćoj i inozemnoj filozofskoj periodici, kao i prijevode filozofskih djela sa starogrčkog i njemačkog jezika.

Parmenid

PDF-ovi

Klikni za povratak