Knjige

Viktoria Franić Tomić

Tko je bio Marin Držić


Autorica je je toj velikoj temi pristupila na potpuno nov način. Umjesto da se Držićem bavi biografski, ona je učinila jedan prevratni zahvat, objedinivši sve te tekstove u jedan tekstovni korpus koji je potom podvrgnula analizi. Time je otvorila mnoga pitanja i omogućila nove uvide, te dala velik prinos ne samo kroatisičkoj struci već i filologiji uopće.
Radoslav Katičić


Znanstveno intrigantna, mjestimice i polemički intonirana književnopovijesna i kulturnopovijesna monografija mlade povjesničarke književnosti i kazališne kritičarke Viktorije Franić Tomić na kritičko-analitički način obrađuje golemu građu domaćih i inozemnih interpretacija o Držićevu životu i djelu koji već odavno prelaze okvire interesa književne znanosti.

Budući da je Držićev status u hrvatskoj književnosti i kulturi sličan Shakespeareovu u engleskoj, odnosno Cervantesovu statusu u španjolskoj kulturi, autorica problemski razrađuje i pitanja Držićeve kanonizacije na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini i ideologizacije njegova imena i djela, a s tim u vezi problematiziran je i osjetljiv odnos između politike i književnosti, vlasti i književnika.

Utemeljena na suvremenim književnoteorijskim konceptima intertekstualnosti, diskurzivnosti i teoriji biografije, knjiga Viktorije Franić Tomić sintetizira iskustva »tuđih« predodžaba o Držiću kroz osobni pogled na Držićevu biografiju kao proizvod burnog i kriznog manirističkog razdoblja, nudeći čitateljima izvoran i provokativan tekst koji pomiče granice pisanja o standardnim i kanoniziranim toposima hrvatske književnosti.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Davor Dukić i Slobodan Prosperov Novak, lektura Sandra Tribuson, likovno rješenje ovitka Željko Podoreški. - Knjiga je opremljena sa 110 crno-bijelih ilustracija, bibliografijom, imenskim kazalom, sažetkom na engleskome jeziku, bilješkama uz tekst i bilješkom o autorici


Autori

Viktoria Franić Tomić

Viktoria Franić Tomić

Povjesničarka književnosti i kazališna kritičarka Viktoria Franić Tomić (Metković, 1978) radi kao docentica na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija...

Tko je bio Marin Držić

PDF-ovi

Klikni za povratak