Knjige

Slobodan Prosperov Novak Viktoria Franić Tomić

Abrahamova žrtva

Abraham i Izak u hrvatskoj književnosti i njihove europske inačiceKnjiževni, mitski i religijski detektivi (Jutarnji list)

Prva komparatistička studija objavljena u Hrvatskoj koja u obradi teme Abrahamove žrtve integrira sve poznate hrvatske književne adaptacije i njezine odjeke u svjetskom kontekstu, a usto predstavlja i prvi pokušaj obuhvatna prikaza književnog mita o Abrahamovoj žrtvi i njegovih preobrazbi s obzirom na filozofijsko čitanje teoloških slojeva ove biblijske naracije te njezine likovnosti od najstarijih židovskih, muslimanskih i kršćanskih vizualizacija.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Romana Horvat, lektura i korektura Sandra Tribuson, likovna oprema Željko Podoreški. — 51 ilustracija (33 u koloru), imensko kazalo


Autori

Slobodan Prosperov Novak

Slobodan Prosperov Novak

Povjesničar hrvatske književnosti, komparativist i teatrolog (Beograd, 1951). Radi kao profesor hrvatske književnosti na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Viktoria Franić Tomić

Viktoria Franić Tomić

Povjesničarka književnosti i kazališna kritičarka Viktoria Franić Tomić (Metković, 1978) radi kao docentica na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija...

Abrahamova žrtva

PDF-ovi

Klikni za povratak