Knjige

Krešimir Mićanović

Varijacije na temu jezika i varijanata

Standardologija Dalibora BrozovićaKnjiga Krešimira Mićanovića o djelu Dalibora Brozovića nastavlja hvalevrijednu nakladničku praksu niza znanstvenih, obrazovnih i kulturnih institucija koje su u prošlosti, posebice tijekom sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošloga stoljeća objavljivale pristupačne i rado čitane knjige o važnijim hrvatskim jezikoslovcima i njihovim postignućima.

Tu dobru tradiciju Mićanovićeva knjiga predstavlja na najbolji način, prikazujući zbijeno i pregledno na jednome mjestu Brozoviću koncepciju standardnoga jezika i hrvatske standardnojezične povijesti. Brozovića nenadmašna sposobnost sinteze velikih tema zrcali se na osebujan način i u Mićanovićevu sintetičkome pristupu njegovu djelu.

Biblioteka Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, kolo I., knj. 9, glavni urednik Luka Šeput, recenzenti Stjepan Damjanović i Ivan Marković, priprema Služba tehničke pripreme MH / Neven Osojnik,  tisak Zrinski  (Čakovec). — Knjiga je opremljena bibliografijom, bibliografskim bilješkama uz tekst i imenskim kazalom


Autori

Krešimir Mićanović

Jezikoslovac, izvanredni profe­sor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U nizu knjiga i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama ispisao je ponajbolje suvremene tekstove posvećene hrvatskoj standardologiji i sociolingvističkoj kroatistici

Varijacije na temu jezika i varijanata

PDF-ovi

Klikni za povratak