Knjige

Ivan Marković Krešimir Mićanović Lada Badurina

Hrvatski pravopis


Pravopis koji želi pomoći svakome.
Miljenko Jergović, Jutarnji list

Pravopis koji će lomiti koplja.
Večernji list

Pravopis ne može i ne smije biti konkurencija gramatikama i rječnicima.
Lada Badurina, Novi list

Brjegovi i grješka iznimka, ne pravilo.
Krešimir Mićanović, Jutarnji list

Koplja se lome oko dva-tri pravila.
Ivan Marković, Večernji list

Neki su drugi dokazivali da su hrvatski i srpski jedan jezik.
Igor Zidić, Večernji list


Hoće li se turbo-Hrvati pravopisno apdejtati.
Vjesnik

Nitko ne govori "grješka" bez usiljenosti.
Novi list

Izrađen tako da bude korisno i pouzdano pomagalo svima koji se u pisanju služe hrvatskim standardnim jezikom, Matičin se Pravopis svojim rješenjima s jedne strane dobro uklapa u dugu i već utvrđenu tradiciju hrvatskoga pravopisanja, a s druge strane pravopisnim obuhvaćanjem novijih jezičnih pojava izrazito je otvoren uznapredovalim suvremenim potrebama višefunkcionalne jezične komunikacije u različitim društvenim skupinama, nastojeći pravopisno usustaviti novonastale jezične pojave. Matica hrvatska želi da ovaj pravopisni priručnik u punoj mjeri postigne svrhu kojoj je namijenjen: da u svladavanju brojnih pravopisnih poteškoća bude stvarna pomoć onima koji se odluče za pisano izražavanje u hrvatskome standardnom jeziku.

Matičin
Pravopis - pravopis za vrijeme u kojem živimo.

Lada Badurina radi na Odsjeku za kroatistiku na riječkome Filozofskom fakultetu, Ivan Marković i Krešimir Mićanović na Katedri za hrvatski standardni jezik na zagrebačkome Filozofskom fakultetu.

Posebno izdanje, urednici Igor Zidić i Vlaho Bogišić. - Pravopisno povjerenstvo Matice hrvatske: Igor Zidić (predsjednik), Vlaho Bogišić, Stjepan Damjanović, Tonko Maroević, Mirko Peti, Ivo Pranjković, Marko Samardžija (do lipnja 2006), Zorislav Lukić (tajnik)


Autori

Krešimir Mićanović

Jezikoslovac, izvanredni profe­sor na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U nizu knjiga i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i inozemnim publikacijama ispisao je ponajbolje suvremene tekstove posvećene hrvatskoj standardologiji i sociolingvističkoj kroatistici

Lada Badurina

Lada Badurina

Jezikoslovka i sveučilišna profesorica (Rijeka, 1962). Bavi se problemima hrvatskoga standardnog jezika (posebice pitanjem pravopisne norme), pitanjima diskursne stilistike, nadrečenične sintakse, lingvistike teksta, pragmalingvističkih i diskursnih pristupa razli­čitim jezičnim i komunikacijskim pojavnostima. Suatorica Matičina Hrvatskoga pravopisa

Hrvatski pravopis

Klikni za povratak