Knjige

Mateo Žagar

Kako je tkan tekst Bašćanske ploče


KNJIGA JE RASPRODANA!


Posrijedi je »novo čitanje«, ali doista novo. Ne možebitno onakvo, kakvo se pod tom taštom interpretativnom natuknicom, preuzetom iz kazališta, hoće dati važnost kakvu neočekivanom, uglavnom neutemeljenom domišljaju; nego novo čitanje obavljeno slijedom analitičkih postupaka utemeljenih u razmjerno novoj grani suvremenoga jezikoslovlja, u »tekstnoj lingvistici« ili »lingvistici teksta.
(…) Mateo Žagar obdario nas je znanstvenom knjigom koja, sabirući dosadašnja iskustva, upućuje novim smjerom, kojim će jamačno krenuti novi proučavatelji. Smjerom prema obuhvatnom »smislu koherencije« (Ante Stamać, Vijenac, br. 131/1999).

Biblioteka Izdanja u suradnji, urednici izdanja Stjepan Damjanović, Vinko Brešić i Jelena Hekman, likovna oprema Luka Gusić, slog i prijelom Denona, tisak Targa (Zagreb. — Knjiga je opremljena bibliografijom, imenskim kazalom te komentarima i bibliografskim bilješkama uz tekst


Autori

Mateo Žagar

Mateo Žagar

Jezikoslovac, paleoslavist i paleokroatist (Zagreb, 1965), redoviti profesor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, autor niza knjiga i brojnih znanstveno-stručnih radova

Kako je tkan tekst Bašćanske ploče

Klikni za povratak