Knjige

Vrijeme metamorfoza

Uz 'Metamorfoze metafizike' Marijana Cipre

Priredio Damir Barbarić


Metamorfoze metafizike Marijana Cipre, jedno od najizvornijih filozofskih djela naspisanih na hrvatskome jeziku, već trideset godina živo potiču hrvatske filozofe na plodotvoran dijalog s grčkom metafizikom i na promišljanje temeljnoga pitanja same filozofije: što su bit i istina same filozofije?

Nakon Ciprine smrti 2008. Matičin odjel za filozofiju organizirao je filozofski simpozij o poticajnim i višeznačnim aspektima Ciprina filozofiranja u njegovoj doktorskoj disertaciji. Na simpoziju je učestvovalo osmero hrvatskih filozofa, a njihovi radovi, mjestimice dorađeni i prošireni te upotpunjeni dosad najcjelovitijom bibliografijom Ciprnih radova, tiskani su u ovome zborniku što ga je priredio Damir Barbarić, odličan poznavatelj Ciprina filozofskoga rada.

Biblioteka Zbornici i monografije, glavna urednica Jelena Hekman, urednik izdanja Damir Barbarić. - Knjiga sadrži još i bibliografiju Ciprinih radova te bilješke o autorima


Vrijeme metamorfoza

PDF-ovi

Klikni za povratak