Knjige

Antun Radić Dragutin Boranić Franjo Iveković Ivan Broz Milan Rešetar Nikola Andrić Tomo Maretić Vatroslav Rožić

Jezikoslovne rasprave i članci

Priredio Marko Samardžija


Knjiga o stanju u hrvatskome jezikoslovlju od sedamdesetih godina 19. stoljeća do godine 1918.

Zašto su nakon borbe triju hrvatskih filoloških škola - Zagrebačke, Riječke i Zadarske - kao pobjednici izašli hrvatski vukovci?! Zašto su prevladale baš njihove standardnojezične i pravopisne koncepcije? Zašto im je temeljem bilo Karadžićevo djelo? Da li je hrvatski jezik uopće samostalan jezik? Što je to jezični purizam?

Ova i druga važna, a također i aktualna jezikoslovna pitanja, predmet su izabranih i cjelovitih radova drugog i trećeg naraštaja hrvatskih vukovaca i njihova velikoga kritičara Antuna Radića, inače naraštajnoga kolege. Poruka je priređivača: hrvatski vukovci iskoristili su postojeće ideološke trendove, društveno-političke i kulturne prilike, te svojom radinošću i stručnošću, prateći promjene u europskome jezikoslovlju i nadahnjujući se njemačkim mladogramatičarima, nametnuli svoja viđenja i koncepcije hrvatskog jezika i pravopisa, o kojima se i danas vode žestoke (jezikoslovne i političke) polemike.

U knjizi su predstavljeni cjelovitiji izvorni radovi: novinski i stručni članci, kraće rasprave i predgovori. Knjiga obiluje pratećim kritičkim aparatom: uvodnu studiju o hrvatskome jezikoslovlju od sedamdesetih godina 19. stoljeća do 1918., predgovore uz svakoga pojedinog autora, njihove životopise i napomene napisao Marko Samardžija, koji je uz redakcijsku pomoć izradio i bibliografije izdanja samih autora kao i izbor iz bibliografija o autorima. Naposljetku, knjiga sadrži i redakcijske priloge: tumač imena i izraza, rječnik i imensko kazalo.


K A ZA L O

Hrvatsko jezikoslovlje od sedamdesetih godina XIX. stoljeća
do godine 1918. (Marko Samardžija)


FRANJO IVEKOVIĆ
Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Franje Ivekovića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Franje Ivekovića (M. S. i A. V.)
Važnija literatura o Franji Ivekoviću (M. S.)

RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA (1901.)
Predgovor
Na kritičnu objavu Rječnika hrvatskoga jezika
u "Archiv für slavische Philologie"


IVAN BROZ
Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Ivana Broza (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Ivana Broza (M. S. i N. D.)
Važnija literatura o Ivanu Brozu (M. S.)

CRTICE IZ HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI (1888.)
[Predgovor drugoj knjizi]
Filologičke sitnice
(Izbor)

HRVATSKI PRAVOPIS (1893.)
[Predgovor drugomu izdanju]

TOMO MARETIĆ
Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Tome Maretića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Tome Maretića (M. S. i A. Vu.)
Važnija literatura o Tomi Maretiću (M. S.)
Fonetički ili etimologički?
Predgovor
Narodna imena mjesecima

GRAMATIKA I STILISTIKA HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA (1899.)
Predgovor
Pristup
Anketa o južnom ili istočnom narečju u srpsko-hrvatskoj
književnosti
XI. [prilog]
Kako sam postao sveučilišni profesor


VATROSLAV ROŽIĆ
Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Vatroslava Rožića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Vatroslava Rožića (M. S. i N. D.)
Važnija literatura o Vatroslavu Rožiću (M. S.)
Na odbranu hrvatskoga jezika!
Ranije, ranije, ranije
Četiri jezične pogrješke, koje bodu u oči


MILAN REŠETAR

Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Milana Rešetara (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Milana Rešetara (M. S. i A. V.)
Važnija literatura o Milanu Rešetaru (M. S.)
Mea culpa
Anketa o južnom ili istočnom narečju u srpsko-hrvatskoj
književnosti
XXVIII. [prilog]
Unifikacija našega pravopisa
Je li stiglo vrijeme da se ukloni jekavski književni izgovor?

ČLANCI NA NJEMAČKOM JEZIKU
(Izbor)
(preveo Marko Samardžija)
Was bedeutet hasasi bei M. Držić?
Što znači hasasi kod M. Držića?
Micaglia und sein Wörterbuch
Micaglia i njegov rječnik
Zur Bezeichnung der serbokroatischen Betonung
O označivanju srpskohrvatskih naglasaka


ANTUN RADIĆ

Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Antuna Radića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Antuna Radića (M. S. i I. Ž.)
Važnija literatura o Antunu Radiću (M. S.)
Semantika u službi narodoznanstva
Hrvatski književni jezik
Hrvatski književni jezik
Hrvatski i magjarski jezik


NIKOLA ANDRIĆ

Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Nikole Andrića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Nikole Andrića (M. S. i A. V.)
Važnija literatura o Nikoli Andriću (M. S.)
Hrvatske narodne pjesme
Književni rad Adolfa Vebera
Jedan narod treba i jednu književnost da ima
Koje nam beogradske riječi ne trebaju
Redaktor o autoru

DRAGUTIN BORANIĆ

Predgovor (Marko Samardžija)
Ljetopis Dragutina Boranića (M. S.)
Bibliografija
Izdanja djela Dragutina Boranića (M. S. i N. D.)
Važnija literatura o Dragutinu Boraniću (M. S.)
O dramama Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga

PRAVOPIS HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA (1921.)
[Predgovor]

PRILOZI
Napomena (M. S.)
Tekstološka napomena (I. Ž.)
Tumač imena i izraza (N. D. i I. V.)
Rječnik (V. R. i I. V.)
Kazalo imena (A. V.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Autori

Antun Radić

Antun Radić

Antun Radić (1868-1919), političar, etnograf, urednik, poliglot, prevoditelj i publicist.

Dragutin Boranić

Dragutin Boranić

Dragutin Boranić (1870-1955), jezikoslovac i književnik.

Franjo Iveković

Franjo Iveković

Franjo Iveković (1834-1914), jezikoslovac i vjerski pisac

Ivan Broz

Ivan Broz

Ivan Broz (1852-1893), jezikoslovac i književni povjesničar.

Milan Rešetar

Milan Rešetar

Milan Rešetar (1860-1942), filolog, književni povjesničar i numizmatičar.

Nikola Andrić

Nikola Andrić

Nikola Andrić (1867-1942), filolog, književnik, nakladnik, urednik.

Tomo Maretić

Tomo Maretić

Tomo Maretić (1854-1938), jezikoslovac, leksikograf i prevoditelj.

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić

Vatroslav Rožić (1857-1937), jezikoslovac.

Jezikoslovne rasprave i članci

Klikni za povratak