Knjige

Ranko Matasović

Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika


Hrvatska akademska jezikoslovna zajednica (od doajena do studentskoga podmlatka) čekala je ovu knjigu već barem poldrug desetljeća. Sad znamo zašto smo čekali tako dugo: čekali smo i dočekali da među nama stasa jezikoslovac takva kapaciteta i profila, kompetentan, dokazan i ugledan u lingvističkoj struci, sljednik i sljedbenik hrvatske akademske lingvističke elite a neopterećen veteranskim ožiljcima, kadar bez grča, nenapregnutim akademskim diskurzom (u svojevrsnoj sintezi klasičnoga i ovovremenoga hrvatskoga filološkoga diskurza) – napisati to što nam je trebalo: upravo ovu nasušno potrebnu knjigu, Poredbenopovijesnu gramatiku. Ranku Matasoviću svaka čast! I hvala.
Iva Lukežić. Fluminensia

Temelj i putokaz svim budućim povijesnim gramatikama ne samo hrvatskoga nego i drugih slavenskih jezika.
Darija Gabrić-Bagarić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Nastala na spoznajnim temeljima i poredbenopovijesnim metodološkim načelima suvremene indoeuropeistike, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika prvi put na jednome mjestu iscrpno obrađuje povijest glasova i oblika suvremenoga hrvatskog standardnog jezika, uspoređujući tu povijest s glasovima i oblicima drugih indoeuropskih i baltoslavenskih jezika. Pa može li, pitat će se tko, takva knjiga biti zanimljiva ikome drugom osim stručnjacima?

Može, jer iza metodološki strogo postavljenoga lingvističkog pristupa razmatranju povijesti hrvatskoga jezika, pronaći će pažljiv čitatelj i elementarna znanja o poredbenopovijesnome jezikoslovlju te odgovore na neke izrazito popularne prijepore o razvitku hrvatskoga naroda i njegova standardnoga jezika.

Biblioteka Theoria, glavna urednica Jelena Hekman, izvršni urednik Luka Vukušić. - 3 karte, tablice, kazalo hrvatskih riječi, kazalo osoba, bibliografija


Autori

Ranko Matasović

Ranko Matasović

Akademik Ranko Matasović (Zagreb, 1968), vodeći hrvatski poliglot, redoviti sveučilišni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, iznimno je cijenjen kao lingvist i indoeuropeist u međunarodnim jezikoslovnim krugovima...

Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika

PDF-ovi

Klikni za povratak