Knjige

Maja Bošković-Stulli

Priče i pričanje

Stoljeća usmene hrvatske proze. Drugo, dopunjeno, izdanje


Da pričanje priče, njezin sadržaj i oblik ne ovise samo o rječima, već su rezultat životnih situacija kazivača, društvenih i povijesnih okolnosti te ideoloških naslaga, temeljna je misao poveznica folklorističkih studija Maje Bošković u kojima dolaze do izražaja duboki uvidi u narav, estetske aspekte, povijest i mijene folklornih priča, uvidi u kontekst, metatekst i izvantekstovne elemente koji mijenjaju samu priču, uvidi u načine na koji obični svakodnevni razgovori rabe ili sami prelaze u priču.

Što je zapravo bajka? Vic? Što je zapravo svakidašnje pričanje, kakvo bogatstvo krije ulični folklor, na koji način, primjerice, internet mijenja priču o priči? Koji su dosezi hrvatskih folklorisitčkih istraživanja u europskom kontekstu? To su samo neka od pitanja koje autorica obrađuje istraživački i analitički, suverenim jezikom argumenata, dosljedno svojoj dosadašnjoj, međunarodno priznatoj znanstvenoj biografiji.


Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, , urednica Jelena Hekman, kolo XII, knj. 71. - Knjiga je opremljena bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Maja Bošković-Stulli

Maja Bošković-Stulli

Akademkinja Maja Bošković-Stulli (Osijek, 1922 - Zagreb, 2012), najcjenjenija je proučavateljica hrvatske usmene književnosti, autorica nekolicine kapitalnih knjiga na tome području...

Priče i pričanje

PDF-ovi

Klikni za povratak