Knjige

Alois Maria Haas Hans Urs von Balthasar Werner Beierwaltes

Temeljna pitanja mistike


S njemačkog preveo IVAN KORDIĆ, priredio DAMIR BARBARIĆ

»Riječ mistika ovdje stoji kao ime za čovjekovo potpuno predavanje misli savršenosti. Korijeni te misli su iskustvo uvjetovanosti i uvid u njegovu savladivost. Jednom steče­na, ona se pokazuje kao stalni izazov za čovjeka, koji se ispunja u kognitivnom doživljaju onog bezuvjetnog. Priče o takvim događajima čine srž mistične literature. U njoj se raspravlja o pretpostavkama i opisuju prijeđeni putovi. Izvješćuje se o mišljenju onog ciljano bezuvjetnog i ra­spravlja o granici koja priječi iscrpno priopćenje onoga što je doživljeno.

Takvim temeljnim pitanjima mistike posvećena su tri sljedeća predavanja, održana na simpoziju koji su 1. i 2. veljače 1974. na Sveučilištu u Zürichu zajednički organi­zirali zaklada Marie Gretler i Filozofsko društvo Zürich. Sukladno povodu, ona se ograničuju na nekoliko oblika mistike i ne obaziru se na mnoga druga područja. Tako se Hans Urs von Balthasar i Alois Haas bave temama kršćan­ske mistike, dok Werner Beierwaltes predstavlja jednog kasno-antičkog filozofa (Plotina) čije je mišljenje snažno utjecalo na srednjovjekovnu mistiku« (Jean-Pierre Schobinger).

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena Prethodnom napomenom  Jean-Pierre Schobingera i bilješkama o autorima (sastavio Damir Barbarić).


Autori

Alois Maria Haas

Alois Maria Haas

Švicarski germanist, filozof i po­vjesničar književnosti (1934). Svjetsku slavu stekao radovima o mistici

Hans Urs von Balthasar

Hans Urs von Balthasar

Švicarski teolog, rim­sko-katolički svećenik (1905-1988), jedan od najznačajnijih katoličko-teoloških autora 20. sto­ljeća

Werner Beierwaltes

Werner Beierwaltes

Njemački filozof, akademik (1931-2019), autor zapaženih knjiga i studija o platonizmu, neoplatonizmu i njemačkom idealizmu

 

Temeljna pitanja mistike

PDF-ovi

Klikni za povratak