Knjige

Milovan Tatarin

Na korist i zabavu Slavonaca

Rasprave i prilozi slavonskoj književnoj kulturi 18. i početka 19. stoljeća


»Milovan Tatarin bavi se i slabije poznatim tekstovima, najvećim dijelom upravo slavonskim kalendarima te, što je osobito važno i zbog čega je ova knjiga izuzetno vrijedna i kao knjiga književne građe, donosi mnoštvo književnih tekstova koji dosad nisu bili dostupni osim u svojim izvornim tiskanim oblicima iz 18. ili početka 19. stoljeća. I u poslu priređivanja starih tekstova, pri njihovu poetološkom opisu te naposljetku i u postavljanju opsežno argumentiranih sintetskih postavki Milovan Tatarin i ovom knjigom pokazuje kako je jedan od ponajboljih domaćih književnih povjesničara uopće, ne samo kad je u pitanju ranonovovjekovna hrvatska književnost« (Davor Dukić).

♦ ♦ ♦

»S obzirom na to da je Milovan Tatarin najbolji poznavatelj stare slavonske književnosti danas, nije neobično što je i njegova nova knjiga temeljita, filološki pouzdana, znanstveno utemeljena u postojećoj literaturi i u vlastitu istraživačkom radu. Osim novih interpretacija i kontekstualizacija, on podastire i nekoliko kritički priređenih tekstova slavonskih pisaca koji dosad nisu bili objavljeni u suvremenom izdanju ili nisu bili objavljeni uopće. Tako su »manji« slavonski pisci iz 18. i početka 19. stoljeća (Ivan Velikanović, Josip Stojanović, Aleksandar Tomiković), kao i neka adespotna djela, pažljivo pročitani, poetološki opisani, kontekstualizirani i doneseni u kritičkom izdanju« (Lahorka Plejić Poje).

Biblioteka TRAGOVI, glavni urednik Luka Šeput, recenzenti Davor Dukić i Lahorka Plejić Poje, izvršni urednik Luka Vukušić, priprema Tehnička priprema MH / Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bilješkama uz tekst, bibliografskom bilješkom o tekstovima i imenskim kazalom


Autori

Milovan Tatarin

Milovan Tatarin

Književni povjesničar i kritičar (Osijek, 1965), sveučilišni profesor stare hrvatske književnosti, autor desetak knjiga i brojnih znanstvenih radova o dopreporodnoj hrvatskoj književnosti, posebice o njezinu razvoju u Slavoniji

Na korist i zabavu Slavonaca

PDF-ovi

Klikni za povratak